Milieu

Kennisgeving mobiel breken

Burgemeester en wethouders hebben op 18 december 2020 een kennisgeving ontvangen voor het breken van buisproducten met een mobiele shredder.

De kennisgeving betreft het breken van circa 400 ton brekersmateriaal op het perceel Produktieweg 7 in Steenwijk. De werkzaamheden duren 4 dagen in de periode van 11 januari tot en met 15 januari 2021.
 
Tegen deze openbare kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke voorschriften (o.a. geluid) opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval. Tegen niet naleving van de voorschriften kan door ons bestuursrechtelijk worden opgetreden.