Verkeer en vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Blokzijl, Kerkstraat, op 25 januari 2021 van 7.00 uur tot 17.00 uur en op 1 februari 2021 van 7.00 uur tot 17.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het vervangen van de verlichting van de kerktoren met behulp van een kraan.

Vollenhove, parkeerplaats bij de Mariakerk aan de Bisschopstraat, op 25 januari 2021 van 7.00 uur tot 17.00 uur en op 1 februari 2021 van 7.00 uur tot 17.00 uur afgesloten in verband met het vervangen van de verlichting van de kerktoren met behulp van een kraan.

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Jan Steenstraat 14 en Prinses Beatrixstraat 1, verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-191.html

Steenwijk, nabij Jan van Riebeeckstraat 96, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-189.html

 


Reageren?

T/m 16-02-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).