Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

25 januari 2022,  Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 25 januari 12 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

 

Beleidsregels maatwerkbudget 

Burgemeester en wethouders hebben de Beleidsregels maatwerkbudget Steenwijkerland 2022
vastgesteld. Met deze regeling kan aan inwoners een maatwerkbudget worden toegekend ter voorkoming van ernstige financiële problemen, acute problemen of om een doorbraak te realiseren. De beleidsregels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, 9505, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst. 
Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Burgemeester en wethouders hebben de Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Met deze regeling kan aan inwoners met een laag inkomen een bijdrage worden verleend in de kosten van de premie aanvullende zorgverzekering. De regeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 9567, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar vindt u de volledige tekst. 
Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Uitvoeringsregeling chronisch zieken 

Burgemeester en wethouders hebben de Uitvoeringsregeling chronisch zieken Steenwijkerland 2022 vastgesteld. Met deze regeling kan aan inwoners met een laag inkomen een bijdrage worden verleend in de kosten van het verplichte eigen risico. De uitvoeringsregeling is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, 9694, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl  Daar staat ook de volledige tekst. 
Deze regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.