Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning    

Blokzijl, Brouwerstraat, vervangen ophaalburg (13-1-2022)
Giethoorn, Binnenpad 141, vervangen gevelbekleding (13-1-2022)
Steenwijk, De wanne 19, kappen berk (7-1-2022)
Lindehof 12, vervangen verlichte handelsreclame (6-1-2022)
Tuk, Tukseweg 146, starten groothandel in mineralen (10-1-2022)
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Eeser Gaard 7, bouwen bedrijfsunits (14-1-2022)
Willemsoord, Steenwijkerweg 159, kappen eik (16-1-2022)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Steenwijk, Dolderweg 40, verbouwen bedrijfsgebouw (14-1-2022)    
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.     

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Er is een omgevingsvergunning verleend voor: 
Steenwijk, Sluisweg 1, 1A t/m 1H en 1K, 1M en 1N, bouwen woongebouw met 12 appartementen 
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blankenham, Buurtsteeg 2, starten Bed & Breakfast
Steenwijk, Landgoedallee 10, bouwen woning
In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.