Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Oude Verlaat 5, plaatsen dakkapel (24-12-2021)
Zuiderzeeweg 1, bouwen woning (23-12-2021)
De Bult, Onderduikersweg 2B, bouwen scouting gebouw (23-12-2021)
Oldemarkt, Kruisstraat 80, bouwen vervangende woning (23-12-2021)
Onna, Onnase Doodweg 2, kappen beuk, eik en 20 populieren (23-12-2021)
Steenwijk, Eeser Boulevard 21, bouwen bedrijfspand (23-12-2021)
Eeser Hout 15, 15a t/m e, bouwen bedrijfspand (23-12-2021)
Hooilandenallee 3, bouwen woning (23-12-2021)
Landgoedallee 30, bouwen woning (23-12-2021)
Schaepmanstraat 5, plaatsen tijdelijk noodlokaal (24-12-2021)
Scholestraat 25, wijzigen aanduiding onderdoorgang van openbaar naar privé (22-12-2021)
Vollenhove, Engelse Bos 1 t/m 23, renoveren woningen (22-12-2021)
Cartouwe 13 t/m 39, 38 t/m 64, 41 t/m 53 en 66 t/m 78 en G, renoveren woningen (22-12-2021)
Schenckstraat 37 t/m 63, renoveren woningen (22-12-2021)
Kerkstraat 76, plaatsen kapschuur (23-12-2021)
Noordwal 2, kappen beuk (21-12-2021)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

    
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Kuinre, Worstdijk, kappen 6 essen nabij gemaal (23-12-2021)
Steenwijk, Buitensingel 5, bouwen woning (20-12-2021)
Johan Willem Frisolaan 18, bouwen woning (20-12-2021)