Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Baarlo, Veldhuisweg 2, veranderen aantal te houden dieren (29-12-2022)
Blokzijl, Duinigermeerweg 12, wijzigen dierbezetting (29-12-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.