Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Rietkragge 36, plaatsen beschoeiing (2-1-2023)
Wanneperveen, Veneweg 290, plaatsen dakkapel (29-12-2022)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Blankenham, Hammerdijk 34, verbouwen woning (30-12-2022)
Steenwijk, Koterhoek 16, verbouwen woning (30-12-2022)
Willemsoord, Ir. C.A. Kloosterhuisstraat 39, plaatsen dakopbouw garage (4-1-2023)

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 128a, verbouwen en renoveren woning (4-1-2023)
Kuinre, Worstdijk, vervangen verkeersbrug (4-1-2023)
Wetering, Wetering Oost 8, verbouwen en revitaliseren woning (3-1-2023)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt