Verkeer & vervoer

Verkeersbesluit

Steenwijkerland, diverse locaties, realiseren parkeerplaatsen elektrisch laden.
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Afsluiting fietspad langs Beulakerpolder    

In verband met werkzaamheden door Natuurmonumenten aan de biomassa overslagplaats ter hoogte van Jonenweg 17 in Giethoorn, is het fietspad langs de Beulakerpolder (westzijde) van 16 januari 2023 tot 31 maart 2023 voor fietsers en wandelaars afgesloten.