Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Ruxveenseweg 2 – Steenwijk’

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Steenwijkerland ligt ter inzage. Het plan voorziet in de uitbreiding van de tankshop en het aanleggen van negen parkeerplaatsen.  

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt