Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Steenwijk, Broekslagen 3, saneren en vervangen bovengrondse compartimententank plus saneren en vervangen bovengrondse kunststoffen ruitensproeiertank (6-1-2023)
Vollenhove, De Weijert 30, starten bedrijf voor verwerken polyester (9-1-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.