Verkoop grond en gebouwen

Voorgenomen grondverkoop bedrijfskavel in Oldemarkt

De gemeente is van plan om een bedrijfskavel in Oldemarkt te verkopen aan Borg Schaftwagenverkoop. Deze onderneming staat ingeschreven in de het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85879967. De kavel wordt verkocht ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand met bedrijfswoning. 
Het gaat om een bedrijfskavel die gelegen is in het plan De Boterberg in Oldemarkt en kadastraal bekend is als gemeente IJsselham sectie S, nummer 1359 en ongeveer 1.114 m² groot is.
De gemeente ziet de koper als enige gegadigde voor deze bedrijfskavel.
Wanneer u het daar niet mee eens bent, is het mogelijk om binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel in Zwolle. Blijft een kort geding uit, dan zal de gemeente de verkoop van de grond verder in gang te zetten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Dam, accountmanager bedrijven, telefoon 14 (0) 521 en e-mail: info@steenwijkerland.nl onder vermelding van ‘kavel Boterberg’.