Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Middenbuurt 2, verbouwen woning (23-1-2023)
Vosjacht 11 – 4, tijdelijk bewonen recreatiewoning (23-1-2023)
Steenwijk, Kornputsingel 28, plaatsen zonnecollectoren (20-1-2023)
Steenwijkerwold, Gelderingen 4, verbouwen woning (23-1-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Blokzijl, Juliana van Stolbergstraat 1, plaatsen geluidsscherm (20-1-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Brouwerstraat 12, verbouwen woning (23-01-2023)
De Bult, Bultweg 32B, herbouwen woning (19-1-2023)
Oldemarkt, Westerdallaan 7, verbouwen plus verduurzamen pand en plaatsen zonnepanelen (23-1-2023)
Steenwijk, Beukenhof 10, bouwen bedrijfswoning met opslagruimte (23-1-2023)
Burgemeester H.G. Reinenstraat 14, plaatsen dakkapel voorzijde woning (24-1-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt