Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

10 januari 2023    Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerlandaanvang 19.15 uur, het gemeentehuis in Steenwijk 
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/adviesraadsociaaldomein. Mocht u belangstelling hebben voor de vergadering of informatie willen over de agenda, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaresse van de Adviesraad Sociaal Domein, tel.nr. 14 0521 of te mailen naar ASD@steenwijkerland.nl

17 januari 2023    Politieke markt, aanvang 19.30 uur
De vergadering is live te volgen via onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie. Daar vindt u de agenda ook. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Neem dan voor 17 januari 2023, 12.00 uur contact op met de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.


Bekendmaking Wijziging standplaatsenbeleid Steenwijkerland

Burgemeester en wethouders hebben op 15 november 2022 het besluit “Wijziging standplaatsenbeleid Steenwijkerland” vastgesteld. Met dit besluit wordt de ‘Notitie standplaatsen 2009’ op twee punten aangepast: de standplaatslocatie in Sint Jansklooster wordt verplaatst van de Monnikenweg naar de Molenstraat; verder is besloten dat de standplaats op de vrijdagen kan worden gebruikt. Dit besluit is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2022, nr. 567778, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van het besluit. Het besluit is op 23 december 2022 in werking getreden.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen. 

 

Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen 2023 

De gemeenteraad heeft op 20 december 2022 de volgende belastingverordeningen vastgesteld:
-    Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2023 (nr. 570363)
-    Verordening op de heffing en de invordering van bruggeld 2023 (nr. 570366)
-    Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2023 (nr. 570364)
-    Verordening op de heffing en de invordering van havengeld 2023 (nr. 570369)
-    Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023 (nr. 570371)
-    Verordening op de heffing en de invordering van liggeld woonschepen 2023 (nr. 570374)
-    Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023 (nr. 570375)
-    Verordening op de heffing en de invordering van markt- en staangeld 2023 (nr. 570376)
-    Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023 (nr. 570377)
-    Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2023 (nr. 570381)
-    Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2023 (nr. 570378)
-    Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2023 (nr. 570382)
-    Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie Dorpsgracht Giethoorn 2023 (nr. 570384)
-    Verordening op de heffing en de invordering van watertoeristenbelasting 2023 (nr. 570385)
Deze verordeningen treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in werking. Met ingang van 1 januari 2023 worden de belastingen geheven. Rechtsgeldige bekendmaking van de besluiten vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder de hierboven aangegeven nummers. Daar vindt u de volledige tekst van de verordeningen.

Verder liggen de besluiten kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Bekendmaking vaststelling Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenwijkerland

De gemeenteraad heeft op 20 december 2022 de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenwijkerland vastgesteld. Bij het verlenen van kwijtschelding gelden vooral landelijke regels. Afwijken van deze regels is beperkt mogelijk. Als gemeente willen we een sociaal beleid voeren en zo ruimhartig mogelijk kwijtschelding verlenen. Daarom is middels deze verordening onder meer besloten de maximale verhoging van het toegestane vermogen toe te passen.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats in het digitale Gemeenteblad 2022, te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, onder nummer 570388. Daar vindt u de volledige tekst van de verordening. 

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift ontvangen.

 

Tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2023 

Burgemeester en wethouders hebben de huurverhoging zeer klein gehouden. Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties gelden voor het jaar 2023 onderstaande tarieven. 

Accommodatie

Tarief 2023

Natuurgrasveld

- Per jaar

€ 1.049,30

- Incidenteel per dag

€ 62,50

- Incidenteel per dagdeel

€ 37,30

Kunstgrasveld

- Per jaar

€ 3.147,00

- Incidenteel per dag

€ 82,70

- Incidenteel per dagdeel

€ 47,40

Atletiekaccommodatie

- Per jaar

€ 3.147,00

- Incidenteel per dag

 

€ 82,70

- Incidenteel per dagdeel

€ 47,40

Beachveld

- Incidenteel per dag

€ 47,40

- Incidenteel per dagdeel

€ 25,20

- Incidenteel per uur

€ 9,10

Kleedaccommodaties (NOC*NSF-niveau)

- Per m2 per jaar

€ 19,20

Gemeentelijke gymnastieklokalen

- Per uur gedurende het seizoen

€ 8,10

- Per uur gedurende 6 maanden

€ 12,10

- Per uur incidenteel

€ 15,10