Milieu

Meldingen milieu

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Meldingen Activiteitenbesluit:

Belt-Schutsloot, Belterweg 19, 8066 PP, realiseren opslagloods riet (06-06-2017)

Blankenham, Buurtsteeg 3a, 8373 EN, uitbreiden veehouderij met mestsilo (19-04-2017)

Oldemarkt, Hareweg 6a, 8375 GB, veranderen veehouderij met boerderijwinkel (01-05-2017)

Paasloo, Binnenweg 10, 8378 JJ, plaatsen prisonbreak bus (02-06-2017)

Vollenhove, De Kampen 23, 8325 DD, realiseren van een opslagloods (11-05-2017)

Wanneperveen, Dorphuisstraat 2, 7946 AP, uitbreiden activiteiten (23-05-2017)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.