Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

8372 VH, Baarlo, Veldhuisweg 4, plaatsen tijdelijke woonunits (30-06-2017)

8355 VA, Giethoorn, Jan van Nassauweg 15, wijzigen emissiesystemen op varkenshouderijbedrijf (30-06-2017)

8355 VB, Giethoorn, Smalleweg 3, uitbreiden hoofdgebouw (28-06-2017)

8326 CR, Sint Jansklooster, Van Ommenstraat 2a, bouwen berging (04-07-2017)

8331 KL, Steenwijk, Nicolaas Ter Maethstraat 25, realiseren badkamer op bijkeuken (30-06-2017)

8331 KG, Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 5B, brandveilig gebruik  (30-06-2017)

8331 CG, Steenwijk, traject langs spoor ten hoogte van Preistingestraat 23 t/m 71 en Hendrik de Vroomestraat 79 t/m Kallenkoterallee 175, aanbrengen geluidsscherm (28-06-2017)

8325 HR, Vollenhove, Schouw 2, wijziging eerder verleende vergunning (03-07-2017)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

8355 AJ, Giethoorn, Beulakerweg 54, bouwen logiesgebouw (30-06-2017)

8355 VB, Giethoorn, Smalleweg 1, bouwen loods (30-06-2017)

8326 AN, Sint Jansklooster, Halleweg 3, bouwen schuur/paardenstal en plaatsen hek rondom perceel (29-06-2017)

8332 DT, Steenwijk, Oostercluft 510, plaatsen dakkapel (30-06-2017)

8338 KB, Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 37, bouwen werktuigenberging (30-06-2017)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

8374 ER, Kuinre, Wyberbuurseweg 11, uitbreiden van een stal

De stukken liggen van 12 juli 2017 t/m 23 augustus 2017 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.KREWyberbweg11OV-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/17871446-A064-4FCC-A815-1F43ED8B2DC4/

Reageren?

T/m 23 augustus 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.


Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

8378 JG, Paasloo, Paasloër Allee 2a, splitsen van een woonboerderij in twee wooneenheden

De stukken liggen van 12 juli 2017 t/m 23 augustus 2017 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.PSLOVPaasloerallee-VG01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19:80/9869020C-899A-4AAC-A64C-FB9B245BCE7C/

Reageren?

T/m 23 augustus 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:

8346 KB, De Bult, Bultweg 25, tijdelijk bewoning van een chalet (04-07-2017)

7946 AL, Wanneperveen, Bovenboerseweg 40, verbouwen woning (30-06-2017)

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).