Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

8066 PA, Belt-Schutsloot, Havezatherweg 6, plaatsen dakkapel (11-07-2017)

8373 EN, Blankenham, Buurtsteeg 6, kappen 8 bomen (06-07-2017)

8355 AE, Giethoorn, Beulakerweg 129c, bouwen loods (10-07-2017)

8355 CT, Giethoorn, Dwarsgracht 17, vergroten bestaande woning en bouwen erker (12-07-2017)

8355 BJ, Giethoorn, Kerkweg 33, uitvoeren diverse aanpassingen aan woning (10-07-2017)

7973 JB, Kallenkote, Johannes Postweg 7, plaatsen van een mast voor verbeteren mobiele communicatie (12-07-2017)

8344 XX, Onna, Meppelerweg 204, herbouwen vrijstaande woning (11-07-2017)

8375 GB, Oldemarkt, Hareweg 6a, realiseren boerderijwinkel (07-07)

8376, Ossenzijl, Schoolstraat en Ossenzijlerweg, 2 tijdelijke bouwborden met vlaggenmasten (11-07-2017)

8326 CH, Sint Jansklooster, Kloosterweg 80, plaatsen noodwoning (09-06-2017)

8332 BK, Steenwijk, Dieptol 87 en 100, huisvesten statushouders (13-07-2017)

8331 MX, Steenwijk, Gasthuislaan 2, melden brandveilig gebruik (12-07-2017)

8325 BN, Vollenhove, Kerkplein 1, buitenonderhoud voormalige stadsherberg (06-07-2017)

8325 PB, Vollenhove, Moespot 21, diverse geringe wijzigingen (29-06-2017)

7946 KH, Wanneperveen, Klosseweg 4, verbouwen woning (03-07-2017)

7946 LZ, Wanneperveen, Zomerdijk 20, aanbouwen werktuigenberging (12-07-2017)

8343 XC, Zuidveen, Langesloot 9, uitbreiden en verbouw woning (10-07-2017)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

8346 KB, De Bult, Bultweg 25, tijdelijk bewoning chalet (13-07-2017)

8347 JG, Eesveen, Eesveenseweg 90, uitbreiden kantoor (12-07-2017)

8355 VH, Giethoorn, Kanaaldijk 7, aanbouw ligboxenstal (06-07-2017)

8376 EM, Ossenzijl, Hoogeweg 26, verbouwen bedrijfswoning (11-07-2017)

8376, Ossenzijl, Schoolstraat en Ossenzijlerweg, 2 tijdelijke bouwborden met vlaggenmasten

(12-07-2017)

8331 HR, Steenwijk, Molenstraat 28, verwijderen etalageruit en terugplaatsen 2 kozijnen (06-07-2017)

8331 MC, Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 50, plaatsen dakopbouw (12-07-2017)

8341 TV, Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep-Zuid 2, bouwen atelier (06-07-2017)

8341 SJ, Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 98, kappen 9 eiken (05-07-2017)

8334 SX, Tuk, Weldadigheid 21 en 23, bouwen twee-onder-een-kapwoning (07-07-2017)

8325 HR, Vollenhove, Schouw 2, wijziging eerder verleende vergunning (11-07-2017)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

8325 PE, Vollenhove, Oppen Swolle 7, kappen 3 beuken en aanleggen van 9 parkeerplaatsen (06-07-2017)

De stukken liggen van 19 juli 2017 t/m 30 augustus 2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 30 augustus 2017 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:

8355 CN, Giethoorn, Jonenweg 5, realiseren van een restaurant (10-07-2017)

8331 HH, Steenwijk, Markt 20, voor plaatsen van reclame (13-07-2017)

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).