Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten

1 augustus 2017: Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie: de heer R. ter Maten, tel. 14 0521.

 

Bekendmaking Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar

Burgemeester en wethouders hebben op 20-06-2017 het Aanwijzingsbesluit WOZ-, heffings- en invorderingsambtenaar vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 01-07-2017. Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2017, nr. 111589. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking vaststelling Organisatiebesluit gemeente Steenwijkerland  

Naar aanleiding van een organisatieontwikkeling van de gemeente hebben burgemeester en wethouders op 20-06-2017 het Organisatiebesluit gemeente Steenwijkerland vastgesteld. Het besluit treedt op 20-06-2017 in werking.

Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad 2017, nr. 126028. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit.

Verder ligt het kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).