Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Blokzijlerdijk 23, bouwen jongveestal en uitbreiden kapschuur (18-07-2017)

Blokzijl, Rietvink 11, plaatsen privacyschermen (18-07-2017)

Giethoorn, Rietkragge 58, bouwen woning (18-07-2017), Zuiderpad 29, plaatsen kippenhok (12-07-2017)

Oldemarkt, Ellenkamp 19, bouwen vrijstaande woning (19-07-2017)

Ossenzijl, nabij G. B. Kooijstraat 22 en Burgemeester van der Veenweg 18, kappen 3 essen (14-07-2017), Lageweg 19, kappen en herplanten esdoorn (14-07-2017)

Sint Jansklooster, Heetveld 19, kappen eik (14-07-2017)

Steenwijk, Molenstraat 36, verbreden van doorgang tussen 2 schuine daken (18-07-2017), Oostercluft 378, kappen 6 bomen (14-07-2017), Tramlaan 17, kappen beuk en spar (11-07-2017), Vendelweg 2, verbouwen politiebureau (18-07-2017)

Tuk, Hooidijk 4, vervangen paardenstallen voor bijgebouw en plaatsen dakkapel op woning(17-07-2017)

Wanneperveen, Veneweg 119, vergroten veestal (13-07-2017), Veneweg 164, uitbreiden woning (13-07-2017)

Willemsoord, nabij Amsterdamselaan 6, kappen/verwijderen ca. 40 bomen en struiken (11-07-2017)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Binnenpad 15, starten Bed&Breakfast (17-07-2017), Ds. T.O.Hylkemaweg 30, intern verbouwen pand (18-07-2017)

Oldemarkt, Hoofdstraat 140, vernieuwen voorgevel (18-07-2017)

Ossenzijl, Ossenzijlerweg achter Schoolstraat 14, bouwen 1e recreatiewoning (18-07-2017)

Steenwijk, Dopheide 42, veranderen voorgevel (13-07-2017)

Tuk, Tukseweg 238B, bouwen woning (18-07-2017)

Vollenhove, Bons 12, bouwen vrijstaande woning (13-07-2017)

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Sint Jansklooster, Kloosterweg 47a, nieuwbouw kleedruimte/machineopslag van ijsclub Ons genoegen

De stukken liggen van 26-07-2017 t/m 05-09-2017 ter inzage. Daarnaast kunt u de stukken digitaal inzien. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl. Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 05-09-2017 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze naar voren brengen.

 

Ingekomen aanvraag gemeentelijk monument

Op 14-07-2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument ontvangen voor:

Ossenzijl, Lageweg 19, voor kappen en herplanten van 1 esdoorn

De stukken liggen t/m 08-08-2017 ter inzage. T/m 08-08-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:

Tuk, Tukseweg 238D, bouwen van een woning (19-07-2017)

 

Rectificatie

In de Steenwijkerland Expres van 18-07-2017 is een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning met de verkeerde omschrijving gepubliceerd. De juiste omschrijving is:

Giethoorn, De Nering 1 (achter Beulakerweg 129c), bouwen loods (10-07-2017)

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).