Verkeer & vervoer

Verkeersbesluiten

8355 AT, Giethoorn, nabij Molenweg 28, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

8331 DG, Steenwijk, nabij Preistingestraat 15, verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van Weemstraat 21 naar Preistingestraat 15.

De stukken liggen van 29-06-2017 t/m 10-08-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 10-08-2017 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

8331 TA, Steenwijk, nabij Jacob Catsstraat 3, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

8341 RR, Steenwijkerwold, nabij Vredenburg 48, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De stukken liggen van 04-07-2017 t/m 15-08-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 15-08-2017 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).