Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Kanaalweg 3e, vervangen schuur (27-06-2018)

Eesveen, De Wulpen 12, wijzigen reeds verleende vergunning i.v.m. verplaatsen uitbreiding naar andere zijde (24-06-2018)

De Pol, Woldweg 3, bouwen woning (29-06-2018)

Giethoorn, Binnenpad 49, kappen es (21-06-2018)

Giethoorn, Molenweg 25a, starten Bed & Breakfast (24-06-2018)

Giethoorn, Rietkragge 24, verbinden woning met garage (24-06-2018)

Giethoorn, Rietkragge 28, bouwen kelder (25-06-2018)

Kalenberg, Kalenberg-Noord 49, plaatsen dakkapel (01-07-2018)

Kallenkote, Kallenkote 22, wijzigen bestemming perceel (19-06- 2018)

Kuinre, Het Anker 2, bouwen bedrijfspand en woning (25-06-2018)

Sint Jansklooster, Bovenkruier 10 en 12, bouwen twee-onder-een-kapwoning (20-06-2018)

Sint Jansklooster, Bovenkruier 14 en 16, bouwen twee-onder- een-kapwoning (28-06-2018)

Sint Jansklooster, De Roeden 7, bouwen overkapping (02-07-2018)

Sint Jansklooster, Kadoelen 11, splitsen woonboerderij (19-06-2018)

Sint Jansklooster, Kloosterweg 80, bouwen woning (29-06-2018)

Steenwijk, Het Schar en Herenslagen, kappen eik en populier (27-06-2018)

Steenwijk, Tukseweg 71, bouwen 9 woningen (27-06-2018)

Steenwijk, Tulpstraat, kappen 2 iepen (27-06-2018)             

Vollenhove, Kade 55 en 57, bouwen twee-onder-een-kapwoning (03-07-2018-2018)

Vollenhove, Steiger 1a t/m 1d, bouwen 4 energiezuinige levensloopwoningen (25-06-2018)      

Wanneperveen, Veneweg 290t, bouwen overkapping aan schuur (26-06-2018) 

Willemsoord, Olde Meinenbos 13, bouwen woning (26-06-2018) 
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Dwarsgracht, vervangen houten brug DGVB35 en DGVB41 (03-07-2018)

Ossenzijl, Waterstaete 65, bouwen recreatiewoning (04-07-2018)                    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

Giethoorn, Beulakerweg 159, herbouwen woning (03-07-2018)

Giethoorn, Cornelisgracht 32f, vervangen huidige woonark (13-04-2018)

Scheerwolde, Schoolstraat 2, verbouwen woning (29-06-2018)

Steenwijk, Frans Halsstraat 30, legaliseren schuur (04-07-2018)

Steenwijk, het Schar 41,bouwen carport met daarop zonnepanelen (04-07-2018)

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).