Verkeer en vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Blokzijl, Kuinderstraat vanaf de Lage Wal tot de Bierkade, Bierkade, Groenestraat en Noorderkade op 11-08-2018 van 18.30 uur tot 22.00 uur (Ringrijderij)

Blokzijl, Kuinderstraat vanaf de Lage Wal tot de Bierkade, Groenestraat, Noorderkade, Bierkade en Zeedijk op 18-08-2018 van 07.00 uur tot 19.00 uur (Jaarmarkt)

Sint Jansklooster, Molenstraat vanaf de Van Ommenstraat tot Bergkampen op 08-09-2018 van 08.00 uur tot 17.00 uur (Molendag)
 

Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Kerkweg 3, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Steenwijk, nabij Prinses Beatrixstraat 43, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Steenwijk, nabij Prinses Christinastraat 37, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Steenwijk, nabij Parkstraat 31, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Steenwijk, nabij Hogewal 37, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Steenwijk, nabij Driestoel 31, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 11-07-2018 t/m 21-08-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 21-08-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).