Welzijn en cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Basse, weiland Schapendrift, Blubbertreffen, op 31-08-2018 van 17.00 uur tot 02.00 uur, 01-09-2018 van 08.00 uur tot 02.00 uur en 02-09-2018 van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Kallenkote, Kallenkote 19, EIGenwijs Kallenkote, 01-09-2018 van 19.30 uur tot 00.00 uur

De stukken liggen t/m 24 juli 2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 24 juli 2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verleende ontheffing(en) geluid

Willemsoord, Prins Frederikstraat 26, verjaardag op 25-08-2018 van 20.00 uur tot 00.00 uur (04-07-2018)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).