Algemeen

Openbare vergadering

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 31 juli, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.