Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:

Blankenham, Blokzijlerdijk 14, bouwen stal voor houden melk- en kalfkoeien (04-06-2018)

Steenwijk, Onnastraat 46, voormalig kerkgebouw ombouwen tot woon- en zorgcentrum (02-07-2018)

Steenwijkerwold, Leiweg 7, veranderen stalsysteem (21-06-2018)

Oldemarktseweg 57, bouwen voerkeuken (29-06-2018)
 

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.