Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad, Volkensvaart en Zuiderpad, vervangen beschoeiing in dorpsgracht (09-07-2018)      

Steenwijk/Vollenhove, nabij Het Heideveld, Amsterdamse laan, De Halle, Den Oldenhof en Zuurbeek, aanleggen 10 amfibiepoelen (13-07-2018)

Vollenhove, Schouw 16, bouwen woning (27-06-2018)

Wetering, Wetering West 87, vervangen schuur (11-07-2018)  

Willemsoord, Paasloregel 57, kappen paardenkastanje (28-06-2018)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Muggenbeet 8, bouwen woning (12-07-2018)

Paasloo, Paasloërweg 47b, kappen eik (17-07-2018)

Sint Jansklooster, Bergkampen 10, plaatsen kapschuur (12-07-2018)

Sint Jansklooster, Molenkamp 29, bouwen woning (12-07-2018)

Steenwijk, Major 1 t/m 15 en Minor 2 t/m 10, bouwen 13 woningen (17-07-2018)

Vollenhove, Haven 4 en 6, wijzigen van 3 naar 2 woningen (12-07-2018) 
           

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Beslissing op bezwaar verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Jonenweg 15, bouwen schuur (09-07-2018)

Reageren?

T/m 20-08-2018 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Sint Jansklooster, Bovenkruier 7, 9, 11, 13 en 15, bouwen schuurwoning bestaande uit 5 wooneenheden
 

De stukken liggen van 25 juli 2018 t/m 4 september 2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STJBovenkr7tm15OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: https://212.78.207.19/5881CB51-38B1-4253-A5D8-99BB305BD913/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 4 september 2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).