Verkeer en vervoer

Verplaatsing weekmarkt Steenwijk op 28 juli 2018

Op zaterdag 28 juli 2018 wordt de weekmarkt verplaatst naar de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat. Dit in verband met de Pasar Malam in de binnenstad van Steenwijk.
 

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat vanaf splitsing Oosterpoort tot Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 32A (bioscoop) i.v.m. verplaatsingen weekmarkt op 28-07-2018 en 11-08-2018, beide dagen van 06.00 uur tot 19.00 uur. Tevens geldt voor hetzelfde weggedeelte een parkeerverbod op 27-07-2018 vanaf 00.00 uur tot 28-07-2018 om 19.00 uur en op 10-08-2018 vanaf 00.00 uur tot 11-08-2018, 19.00 uur.
 

Parkeerverbod

Steenwijk, Markt 50 t/m 70 en Koningstraat 2 t/m 12 (Vestingfeesten)


Verkeersbesluiten

Steenwijkerwold, nabij Oldemarktseweg 141E, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Vollenhove, nabij Van Haersoltelaan 45, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 25-07-2018 t/m 04-09-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 04-09-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).