Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Basse, Boslaan 1, plaatsen twee dakkapellen (15-07-2018)

Kalenberg, Hoogeweg 11a, herbouw schuur en berging (19-07-2018)

Onna/Kuinre/Steenwijk, in de buurt van Steenakkers 6, achter Punterweg 60 en 70 en naast Waardeel 70, kappen vier bomen (05-07-2018)

Sint Jansklooster, Bovenkruier 3, bouwen woning (17-07-2018)

Steenwijk, Kornputsingel 27, realiseren twee appartementen (16-07-2018)

Steenwijkerwold, Kerkwoerthe 12, kappen eik (13-07-2018)

Vollenhove, Georg Schenckstraat 20, tijdelijk plaatsen zorgkamer (18-07-2018)

Vollenhove, hoek Wheeme - Doeveslag, kappen esdoorn (18-07-2018)

Wanneperveen, Oldehof 1 en Veneweg 124, gevelwijziging en plaatsen kozijnen (19-07-2018)

Wanneperveen, Veneweg 253, bouwen kapschuur (20-07-2018)             

Willemsoord, Paasloregel 3a, plaatsen tribune voetbalvereniging (25-07-2018) 

             

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserweg 11, bouwen schuur ter vervanging oude schuur (25-07-2018)

Giethoorn, Noorderpad 12, renoveren en verbouwen woonboerderij (24-07-2018)

Giethoorn, Rietkragge 28, bouwen kelder (19-07-2018)

Steenwijk, Onnastraat 44-46, bouwen woon-zorgappartementen in bestaande kerkgebouw, slopen bestaande aanbouw en uitbreiden kerk (24-07-2018)             

Tuk, Burgemeester Boldinghlaan 15 en 17 en Weldadigheid 41 en 43, bouwen twee twee-onder-een-kapwoningen (18-07-2018)          

Tuk, Wethouder Slootstraat 18 t/m 26 en Wethouder Zeefatstraat 1 t/m 5, bouwen blok van drie en blok van vijf woningen (18-07-2018) 

Vollenhove, Georg Schenckstraat 20, tijdelijk plaatsen zorgkamer (25-07-2018)
           

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Sint Jansklooster, Heetveld 41, uitbreiden bedrijfsgebouw (18-07-2018)
 

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.HDVHeetveld41-VA01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/7E53F1C3-528B-4556-B6BC-0DD78AAE6958/

De stukken liggen van 01-08-2018 t/m 12-09-2018 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden).
 

Reageren?

T/m 12-09-2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

              

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Steenwijk, Ruxveenseweg 6, oprichten autobedrijf (24-07-2018)
 

De stukken liggen van 01-08-2018 t/m 11-09-2018 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.STWRuxveenseweg6-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op: http://212.78.207.19/1BD0F9B3-D491-4CE5-B5B2-38DB939DFB29/
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 11-09-2018 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:

Basse, Basserveld 5, bouwen woning (20-07-2018)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning op grond van artikel 4.15, lid 2a AWB

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 12 weken:

Giethoorn, Jonenweg 28, plaatsen dakkapel (24-07-2018)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).