Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): Steenwijk, Vondelstraat 43, 43A, 43B, 43C, 45, 45A, 45B, 45C en van Speykstraat 1 t/m 21

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
 • 8331RC 45 b
 • 8331SB 3
 • 8331SB 5
 • 8331RC 45 c
 • 8331SB 1
 • 8331SB 11
 • 8331SB 13
 • 8331SB 7
 • 8331SB 9
 • 8331SB 15
 • 8331SB 17
 • 8331SB 19
 • 8331SB 21
 • 8331RC 43 b
 • 8331RC 43 c
 • 8331RC 43
 • 8331RC 43 a
 • 8331RC 45
 • 8331RC 45 a
Publicatiedatum
27-06-2018
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure): Steenwijk, Vondelstraat 43, 43A, 43B, 43C, 45, 45A, 45B, 45C en van Speykstraat 1 t/m 21

Beschrijving

Steenwijk, Vondelstraat 43, 43A, 43B, 43C, 45, 45A, 45B, 45C en van Speykstraat 1 t/m 21, bouwen 19 gezinswoningen (27-06-2018)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).