Tijdelijke wegafsluiting: Steenwijk, Parkeerterrein De Meenthe, Vollenhove, Kerkplein richting Kerkstraat, richting Haven, richting Aan Zee

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8331GM 1
  • 8325BN 1
Publicatiedatum
03-07-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluiting: Steenwijk, Parkeerterrein De Meenthe, Vollenhove, Kerkplein richting Kerkstraat, richting Haven, richting Aan Zee

Beschrijving

Steenwijk, Parkeerterrein De Meenthe, Steenwiekertoorrun op 04-08-2018 van 08.30 uur tot 11.00 uur
Vollenhove, Kerkplein richting Kerkstraat, richting Haven, richting Aan Zee, Pleinpop van 07-07-2018, 15.00 uur tot 08-07-2018, 08.00 uur

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).