Ingekomen aanvraag evenementenvergunning: Giethoorn, Eendrachtsplein en centrum

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8355DL
Publicatiedatum
03-07-2018
Einddatum
17-07-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Giethoorn, Eendrachtsplein en centrum, Gondelvaart en dorpsfeest, 22-08-2018 van 10.00 uur tot 24.00 uur, 23-08-2018 van 10.00 uur tot 24.00 uur, 24-08-2018 van 10.00 uur tot 01.30 uur, 25-08-2018 van 10.00 uur tot 02.00 uur en 26-08-2018 van 11.00 uur tot 12.30 uur

De stukken liggen t/m 17 juli 2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 17 juli 2018 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).