Algemeen

Openbare vergadering                  

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie op 24 juli 2018, gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.

De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Wet taaleis

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld besloot op 5 juli 2018 de VNT2 toets (ICE) te gebruiken in het kader van de Wet taaleis. Deze toets laat het Dagelijks Bestuur afnemen en beoordelen door de volgende ROC’s: Het Drenthe College, Deltion College of Landstede. Met deze toets beoordeelt het ROC in hoeverre de deelnemer de Nederlandse taal beheerst op het referentieniveau 1F.

Het besluit ligt vanaf 18 juli 2018 gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.
 

Evaluatie hoogwaardig handhaven 2017

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld stelde op 5 juli 2018 de evaluatie hoogwaardig handhaven 2017 vast. De evaluatie hoogwaardig handhaven 2017 laat zien dat de beperking van de instroom, de signaal gestuurde controles tijdens de uitkering en de handhaving op de plicht tot arbeidsinschakeling in combinatie met de inkeerregeling, er mede toe hebben bijgedragen dat het aantal uitkeringsgerechtigden in zowel 2016 als 2017 daalde tegen de landelijke trend in. De meeste doelen in het beleidsplan zijn gehaald.

De besluiten en de evaluatie hoogwaardig handhaven liggen vanaf 18 juli 2018 gedurende 6 weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13.