Algemeen

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

23 juli 2019 gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Bekendmaking vaststelling Leidraad Participatiewet Steenwijkerland

Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld heeft op 9 juli 2019 de volgende gewijzigde beleidsregels vastgesteld: Leidraad Participatiewet Steenwijkerland
In deze regeling zijn de voorwaarden voor Parttime Ondernemen opgenomen. Daarnaast komt deze doelgroep in aanmerking voor inkomstenvrijlating op grond van de Participatiewet.

Deze beleids(regels) treden met ingang van 1 augustus 2019 in werking.

Bekendmaking:
Het beleid ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage bij de IGSD op het Werkplein Steenwijk aan de Vesting 11-13. Ook vindt u dit beleid op onze website www.igsd-sw.nl