Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 42, bouwen houten garage/ berging (03-07-2019)
Kalenberg, Hoogeweg 13a, kappen watercypres (02-07-2019)
Onna, Achterweg/Burgemeester Slompweg/de Stouwsloot, realiseren zonnepark (05-07-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 30, realiseren 2 appartementen (02-07-2019)
Steenwijk, Korte Baan 8, bouwen bedrijfspand (03-07-2019)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 93, slopen houthok en aanpassen werkplaats (05-07-2019)    
Vollenhove, Bentstraat 2, kappen esdoorn (03-07-2019)    
Vollenhove, Wendeler Bentweg 1, kappen 14 bomen (03-07-2019)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 9, kappen boom (09-07-2019)    
Blankenham, Blokzijlerdijk 19, bouwen jongveestal en werktuigenberging (04-07-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 38, verbouwen woonboerderij (04-07-2019)
Oldemarkt, Windsingel 25, plaatsen overkapping (09-07-2019)
Paasloo, Hooiweg 4, herbouwen woning (08-07-2019)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8,
afwijken bestemmingsplan t.b.v. horeca (coffeeshop) (11-07-2019)
Steenwijk, Markestraat 6, vergroten praktijkruimte (10-07-2019)    
Steenwijk, Vrouwenstraat 3, gebruiken benedenverdieping voor maatschappelijke doeleinden (03-07-2019)    
Tuk, Bergsteinlaan 20, vervangen dakkapel (05-07-2019)  
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijk, Meppelerweg 168, vernieuwen vergunning voor minicamping

De stukken liggen van 17 juli 2019 t/m 27 augustus 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/2D890E22-CF3A-460A-BD05-AD4A0B01D0D8/

De bestanden zijn beschikbaar op:  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.STWMeppelerwe168OV-ON01
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 27 augustus 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Kallenkote, Kallenkote 19, realiseren extra slaapgelegenheden

De stukken liggen van 17 juli t/m 27 juli 2019 ter inzage (1).
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 27 juli 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Vollenhove, Bisschopstraat 43, bouwen woning (04-07-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).