Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Beulakerweg 123, splitsen woning (11-07-2019)
Giethoorn, Jonenweg 31, kappen els en knotten 2 elzen (11-07-2019)
Giethoorn, Kapelweg 3, bouwen bedrijfsloods (10-07-2019)    
Giethoorn, Kanaaldijk 23, vergroten dakkapel (12-07-2019)
Giethoorn, Rietkragge 44, bouwen woning (16-07-2019)
Steenwijk, Burgemeester H.G. Reinenstraat 1, starten Bed & Breakfast (08-07-2019)
Steenwijk, Houthaven 22, veranderen gevel (11-0-2019)    
Steenwijk, Koematen 8, uitbreiden bedrijfsgebouw (10-07-2019)
Steenwijkerwold, Mariënwold 71, bouwen woning (11-07-2019)
Vollenhove, Moespot 7, kappen 3 eiken (11-07-2019)    
Vollenhove, Weg van Rollecate 11, starten kleinschalige horeca in Kringloopwinkel (11-07-2019)    
Willemsoord, Paasloregel 86, verbouwen en uitbreiden koloniewoning (09-07-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Baars, Wolterholten, dunnen houtwal langs spoor (10-07-2019)
Belt-Schutsloot, Belterweg 28, 28a en 28b, verbouwen woning naar 3 woningen (15-07-2019)
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 8, nieuwe ontsluitingsweg/inrit (11-07-2019)
Giethoorn, Dwarsgracht 42, bouwen kapschuur (17-07-2019)
Giethoorn, Molenweg 12, renoveren voorgevel woning (17-07-2019)    
Giethoorn, tegenover Molenweg 31, bouwen atelier met overkapping en aanleggen/vervangen beschoeiing (16-07-2019)
Kalenberg, Hoogeweg 13a, kappen watercypres (11-07-2019)
Kallenkote, Kallenkote 1A, kappen 6 dennen (17-07-2019)
Oldemarkt, Oosterbroekweg 1, bouwen jongveestal met werktuigenberging (10-07-2019)
Paasloo, Hooiweg 4, plaatsen tijdelijke woonunit (17-07-2019)
Sint Jansklooster, Barsbeek 36, plaatsen tijdelijke woonunit (17-07-2019)
Sint Jansklooster, Bergkampen, kappen 14 eiken sportveld (16-07-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 35, verbouwen woning (16-07-2019)
Steenwijk, Houthaven 22, veranderen gevel (17-07-2019)
Vollenhove, Kerkstraat 56, vervangen en na-isoleren dak (10-07-2019) 

   

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.  

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).