Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, Stationsplein vanaf E. Hiddinkstraat tot J.H. Trompmeesterstraat, op 06-08-2019 van 08.00 uur tot 16.30 uur (opbouw/finish Spektakel van Steenwijk)
Steenwijk, Stationsplein, Egbert Hiddingstraat, J.H. Trompmeestersstraat, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat vanaf Woldpoort tot Weemstraat, Woldpoort, Nicolaas ter Maethstraat, Burgemeester H.G. Reinenstraat op 06-08-2019 van 16.30 uur tot 22.00 uur (Spektakel van Steenwijk)
 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Dr. Dreesstraat 11, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Gasthuislaan 89, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 22, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Wendakker 6, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 24-07-2019 t/m 03-09-2019 ter inzage (1).


Reageren?

T/m 03-09-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).