Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Basse, Schapendrift, Blubbertreffen, 06-09-2019 van 15.00 uur tot 02.00 uur, 07-09-2019 van 09.00 uur tot 02.00 uur, 08-09-2019 van 09.00 uur tot 13.00 uur
Basse, parcours Westenwold, Gheerdinge, Voshoek, TT Basse, 06-09-2019 van 09.00 uur tot 00.30 uur, 07-09-2019 van 07.30 uur tot 22.30 uur
Belt-Schutsloot, centrum en evenemententerrein Belterweg, Gondelvaart en dorpsfeest, 08-08-2019 van 15.00 uur tot 00.00 uur, 09-08-2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur, 10-08-2019 van 09.00 uur tot 02.00 uur
Sint Jansklooster, centrum en evenemententerrein Monnikenweg, Bloemencorso, 16-08-2019 van 14.00 uur tot 02.00 uur, 17-08-2019 van 12.00 uur tot 02.00 uur, 18-08-2019 van 19.00 uur tot 20.30 uur
Vollenhove, centrum en evenemententerrein Aan Boord, Bloemencorso en Feestweek, 20-08-2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur, 21-08-2019 van 14.00 uur tot 00.00 uur, 22-08-2019 van 19.30 uur tot 23.00 uur, 24-08-2019 van 07.00 uur tot 02.00 uur
Willemsoord, achter Koningin Wilhelminalaan 44B, Grasbaanraces, 24-08-2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur, 25-08-2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur

De stukken liggen t/m 6 augustus 2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 6 augustus 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende ontheffing geluid

Sint Jansklooster, Leeuwte 73, voor een bruiloft / tuinfeest op 14-09-2019 vanaf 20.00 uur tot 00.00 uur (16-07-2019)

 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).