Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Eesveen, Eesveenseweg 131, plaatsen 2 dakkapellen (19-06-2019)
Eesveen, agrarische percelen langs Eesveenseweg / De Wulpen, aanleggen zonnepark (25-06-2019)
Giethoorn, Dwarsgracht 42, bouwen kapschuur (21-06-2019)
Giethoorn, Rietkragge 14, plaatsen steiger (20-06-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 38, verbouwen woonboerderij (21-05-2019)
Kuinre, Henric de Cranestraat 191, bouwen veranda (20-06-2019)
Oldemarkt, Windsingel 25, plaatsen overkapping (12-06-2019)
Sint Jansklooster, Barsbeek 36, plaatsen tijdelijke woonunit (24-06-2019)    
Sint Jansklooster, Hoge Veldweg 3, uitbreiden woning (17-06-2019)    
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 102, opbouw op bestaande keuken (21-06-2019)    
Tuk, Tukseweg 238D, bouwen schuur (24-06-2019)    
Willemsoord, Ronde Blesse nabij nr. 7, realiseren tijdelijk zonnepark (17-06-2019)

   
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Onderduikersweg 11, bouwen bijgebouw (25-06-2019)
Giethoorn, Binnenpad 33a, plaatsen 3 chalets (20-06-2019)
Steenwijk, Produktieweg 7, plaatsen silo (26-06-2019)    
Steenwijk, Tukseweg 75, bouwen berging (25-06-2019)    
Vollenhove, Kade, bouwen twee-onder-een-kapwoning (24-06-2019)
Vollenhove, Van Ommenstraat 33, 35, 37, 39 - Reesstraat 17, 19, 21, 23 - Bonkenhavenweg 30, 32, 34, 36,  renoveren 12 woningen (18-06-2019)  
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).