Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Zuiderpad 14A, herinrichten terras (11-07-2019)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 19, plaatsen overkapping en erfafscheiding (17-07-2019)
Oldemarkt, Lange Pad, aanleggen poel (19-07-2019)
Paasloo, hoek Binnenweg / Hooiweg, aanleggen poel (23-07-2019)
Paasloo, naast Oosterpaasloërweg 6, aanleggen poel (23-07-2019)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 2, bouwen woning (23-07-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 9, gedeeltelijk veranderen plaatwerk in muur (10-07-2019)
Steenwijk, Krekensingel 18, bouwen woning (18-07-2019)
Steenwijk, Neerwoldstraat, transformeren winkelruimte naar drie appartementen (22-07-2019)    
Steenwijk, Oosterstraat 85A, realiseren twee appartementen (16-07-2019)    
Vollenhove, Groenestraat 24, intern verbouwen Stadspaleis Oldruitenborgh t.b.v. bedrijfswoning (18-07-2019)    
Vollenhove, Schouw 6, bouwen woning (23-07-2019)  
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, kappen eikenboom (22-07-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 123, splitsen bestaande woning (25-07-2019)
Sint Jansklooster, Halleweg 13, bouwen schuur (19-07-2019)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 102, opbouw op bestaande keuken (22-07-2019)    
Vollenhove, Bisschopstraat 43, bouwen woning (23-07-2019)
Vollenhove, weg van Rollecate 19c, bouwen vrijstaande woning en bedrijfsruimte (17-07-2019)  

    
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Kuinre, Henric de Cranestraat 191, bouwen veranda (22-07-2019)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).