Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Belt-Schutsloot, Havezatherweg en Belterweg op 09-08-2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur (Gondelvaart)
Belt-Schutsloot, Havezatherweg (vuurwerkafsteekplaats) op 09-08-2019 van 20.30 uur tot 23.30 uur (Gondelvaart)
Belt-Schutsloot, Belterweg, ter hoogte van Meidoornlaan tot de Kerklaan op 10-08-2019 van 11.00 uur  tot 18.00 uur (Gondelvaart)
Sint Jansklooster, gedeelte Molenstraat, vanaf de splitsing Molenstraat/Bovenkruier tot aan de splitsing Molenstraat/Bergkampen op 14-09-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur (Molen-Oogstdag)
Vollenhove, rotonde Weg van Rollecate, 21-08-2019, 22-08-2019 en 26-08-2019 (op- en afbouw tribunes bloemencorso)
Vollenhove, Groenestraat (gedeelte tussen Landpoortsteeg en kruising Voorpoort), Voorpoort, Kerkstraat, Bentstraat (gedeelte tussen Bisschopstraat en Kerkstraat) de Bisschopstraat, de Weg van Rollecate (gedeelte tussen R.K. kerkhof en Flevoweg), Doelenstraat, gedeelte Gasthuisstraat, gedeelte Clarenberglaan (tussen Voorpoort en Doelenstraat inclusief kruising), Franse Pad, en alle aansluitende/verbindingsstegen, Produktieweg en de Weijert (gedeelte tussen Industrieweg en Weg van Rollecate) en parkeerterrein De Burght op 24-08-2019 van 07.00 uur tot 0.00 uur (Bloemencorso)
Vollenhove, parkeerplaats Marten Kingmaplein, vanaf 23-08-2019, 21.00 uur tot en met 24-08-2019 , 0.00 uur (Bloemencorso)
 

Instellen eenrichtingsverkeer

Vollenhove, Georg Schenckstraat op 24-08-2019 van 07.00 uur tot 24.00 uur (bloemencorso)
 

Parkeerverbod

Belt-Schutsloot, Kerklaan, Vast Belterweg en de Noorderweg van 05-08-2019 tot en met 10-08-2019 (Dorpsfeest en Gondelvaart)
 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Wendakker 56, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Pastoor Muitemanstraat 14, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Vredenbrug 48, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 31-07-2019 t/m 10-09-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 10-09-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).