Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Tuk, Tukseweg 136

Het ontwerpbestemmingsplan Tuk, Tukseweg 136 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een bedrijfsloods met bedrijfswoning op een voormalige schoollocatie aan de Tukseweg .

De stukken liggen van 10 juli t/m 20 augustus 2019 ter inzage. Daarnaast kunt u het ontwerp raadplegen via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1708. TUKTukseweg136BP-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen t/m 20 augustus 2019 mondeling of schriftelijk een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen.