Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Paasloo, Paasloërweg 31, tijdelijk plaatsen dieseltank (20-06-2019)
Steenwijk, Produktieweg 7, plaatsen silo t.b.v. opslag grondstoffen (25-06-2019)
Steenwijk, Tukseweg 62 en 64, aanleggen tijdelijk parkeerterrein (01-07-2019)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.