Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 6, kappen 3 eiken (27-06-2019)
Blokzijl, Hevenweg 3, starten boerderijwinkel en Bed & Breakfast (28-06-2019)
De Pol, De Pol 3, opslaan machines en caravans (10-06-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 56, starten Bed & Breakfast (27-06-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 58, starten Bed & Breakfast (26-06-2019)
Giethoorn, Molenweg 12, renoveren voorgevel woning (02-07-2019)
Steenwijk, Tukseweg 78, bouwen aanbouw (25-06-2019)    
Vollenhove, Kerkstraat 56, vervangen en na-isoleren dak (27-06-2019)    
Wanneperveen, Gasthuisdijk 1, wijzigen bestemming varkensstal (26-06-2019)    

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 39 en 39a, intern verbouwen restaurant en plaatsen dakterras (02-07-2019)    
Giethoorn, Zuiderpad 23, intern en extern verbouwen woning (01-07-2019)
Sint Jansklooster, Schaarweg 5, kappen 6 eikenbomen (02-07-2019)
Sint Jansklooster, Vossenkamp 24, bouwen dakopbouw op carport (02-07-2019)
Steenwijk, Herenslagen 111, starten kapsalon aan huis (02-07-2019)
Steenwijk, Onnadwarsstraat, herinrichten voormalig schoolterrein ‘t Molentje (27-06-2019)    
Steenwijk, Tukseweg 62 en 64, aanleggen tijdelijk parkeerterrein (02-07-2019)    

   
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).