Verkeer & vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Blokzijl, Noorderkade, Groenestraat, Bierkade, gedeelte Kuinderstraat vanaf Lage Wal tot Bierkade op 10-08-2019 van 19.00 uur tot 21.30 uur (Authentieke Ringrijderij)
Steenwijk, gedeelte Goeman Borgesiusstraat vanaf de splitsing Weemstraat t/m splitsing Oosterpoort (verplaatsing weekmarkt) op 27-07-2019 van 06.00 uur tot 19.00 uur (Pasar Malam)
Steenwijk, Scholestraat, tussen Oosterpoort en Molenwal op 13-07-2019, 24-07-2019 en 14-08-2019 van 18.00 uur en 22-08-2019 van 18.00 uur tot 04.00 uur (Vestingsfeesten en Nacht van Steenwijk)
Steenwijk, Johannes Bogermanstraat, 14-07-2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur (Monkey Fun Run)
 

Tijdelijk parkeerverbod

Steenwijk, gedeelte Goeman Borgesiusstraat vanaf de splitsing Weemstraat t/m splitsing Oosterpoort, op 26-07-2019 vanaf 00.00 uur t/m 06-07-2019, 19.00 uur (verplaatsing weekmarkt)
 

Vaarverordening Steenwijkerland

Giethoorn, Binnenpad 82(a), vernieuwen vaarvergunning 7 verhuurboten (17-06-2019)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).