Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 14, uitbouwen woonboerderij (02-07-2020)
Eesveen, De Wulpen 12, verbouwen en brandveilig gebruiken voormalige kapschuur t.b.v. onderwijsfunctie en kinderopvang (05-07-2020)
Sint Jansklooster, Barsbeek 13a, plaatsen mantelzorgwoning (05-07-2020)
Steenwijk, Koematen 36, vervangen reclame (02-07-2020)
Steenwijk, Kornputsingel 25, plaatsen trap naast pand t.b.v. appartement (07-07-2020)
Steenwijk, Weteringallee, plaatsen tijdelijk kantoor (29-06-2020)        
Marijenkampen, Ongeleg 5, bouwen woning en bijgebouw (02-07-2020)        
Wetering, Wetering-Oost 66a, realiseren groepsaccommodatie (04-07-2020)        
Witte Paarden, Steenwijkerweg 237, plaatsen tijdelijke woonunit (03-07-2020)  
    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 25, vervangen brugdek (02-07-2020)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 32, starten Bed & Breakfast (02-07-2020)
Giethoorn, Hazelaar 38 en 40, bouwen twee vrijstaande woningen (06-07-2020)
Giethoorn, Jonenweg 29a, wijzigen gevel (03-07-2020)        
Scheerwolde, Scheerwolderweg, kappen vier bomen (07-07-2020)        
Tuk, Tukseweg 87, plaatsen hekwerk en zonnepanelen (02-07-2020)        
Vollenhove, Productieweg 7, uitbreiden sportschool (03-07-2020)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 6, bouwen toiletgebouw (03-07-2020)  

     

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Blankenham, Blokzijlerdijk 23, verlengen ligboxenstal

De stukken liggen van 15-7-2020 t/m 25-8-2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/3510C3C9-FDBE-4067-BC25-6947F18BE566/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.BKHBlokzijlrd23OV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 25-8-2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Oldemarkt, ‘t Slingerland 5, bouwen woning (06-07-2020)

De stukken liggen van 15-7-2020 t/m 26-8-2020 ter inzage (1).
 
Het plan is te raadplegen op: http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/6DE4255E-47F9-4512-BE10-0F6D67607A62/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.ODMSlingerland5OV-VA01

Reageren?

T/m 26-8-2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).