Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Troelstrastraat 3, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Steenwijk, nabij Vendelweg 1, diverse verkeersmaatregelen parkeren gemeentehuis.
Steenwijk, nabij de Willem van der Veerstraat 1, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Tuk, nabij Oldemarktseweg tussen de provinciale weg N334 en bebouwde kom, instellen maximumsnelheid 60 km/h.
Vollenhove, nabij Van Smirrenstraat 41, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De stukken liggen van 15-07-2020 t/m 25-08-2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 25-08-2020 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).