Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Baars, Wolterholten 1, starten Bed en Breakfast (08-07-2020)
Basse, Basserweg 33, bouwen woning (07-07-2020)
Blankenham, Zeestraat 48, plaatsen twee dakkappellen (15-07-2020)
Giethoorn, Beulakerweg 133D, bouwen café - restaurant (08-07-2020)
Giethoorn, Binnenpad 5, starten Bed en Breakfast (08-07-2020)
Giethoorn, Binnenpad 44, realiseren vakantiewoning in hooischuur (08-07-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 36-38, verbouwen dorpshuis (07-07-2020)        
Giethoorn, Molenweg 25a, starten cateringbedrijf aan huis (10-07-2020)
Kalenberg, Kalenberg Zuid 21, bouwen botenhuis (15-07-2020)    
Kallenkote, Kallenkote 62A, plaatsen dakkapel (09-07-2020)
Kuinre, Wagenweg 8, bouwen veestal (07-07-2020)        
Oldemarkt, Kampland 3, uitbreiden woning (13-07-2020)        
Steenwijk, Buitensingel 19, gewijzigd uitvoeren vergunning t.b.v. bouwen woning (10-07-2020)
Steenwijk, Gasthuislaan 103, vergroten verdieping op aanbouw (15-07-2020)        
Steenwijk, Meppelerweg 22, starten Bed & Breakfast (07-07-2020)
Steenwijk, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, verbouwen pand (09-07-2020)        
Steenwijk, Noordersingel 9, kappen drie bomen (12-07-2020)        
Steenwijk, Weemstraat 30A, herstellen woonfunctie begane grond (09-07-2020)        
Vollenhove, Bons 16, bouwen woning (14-07-2020)        
Vollenhove, Clarenberglaan 21, uitbreiden woning aan achterzijde (13-07-2020)        
Vollenhove, Voorpoort 14, vervangen kozijnen in voor- en achtergevel (14-07-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 161, bouwen bedrijfswoning boven winkel/showroom (15-07-2020)      
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt-Schutsloot, Havezatherweg 14, uitbouwen woonboerderij (09-07-2020)
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 6, bouwen toiletgebouw (09-07-2020)    
Giethoorn, Cornelisgracht 2a, bouwen woning (13-07-2020)
Giethoorn, Vlier 6, 8, 10 en 12, bouwen vier woningen (14-07-2020)    
Oldemarkt, het Walveld 1, starten Bed & Breakfast (13-07-2020)        
Steenwijk, Kornputsingel 23, 23A t/m 23M, transformatie voormalig ING gebouw tot 11 appartementen (15-07-2020)
Steenwijk, Oostermeentherand 10, bouwen bedrijfspand (14-07-2020)
Vollenhove, Bentstraat 27, isoleren en renoveren dak (10-07-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 79, plaatsen zonnepanelen (15-07-2020)    
Wanneperveen, Veneweg 42, aanleggen tijdelijke verharding erf t.b.v.  bouwen stal (15-07-2020)
Willemsoord, Steenwijkerweg 159, kappen vier eiken  (13-07-2020)
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Belt-Schutsloot, Kerklaan 1, plaatsen overkapping (10-07-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, voorbelasten gronden t.b.v. bouwen recreatiewoningen (15-07-2020)    

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).