Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Belt-Schutsloot, Belterwiede, naamloos dorpsfeest, op 08-08-2020 van 16.00 tot 21.00 uur
Sint Jansklooster, centrum, jeugdcorso, op 19-09-2020 van 12.00 tot 16.00 uur
Steenwijk, centrum, braderie, op 29-07-2020, 05-08-2020, 12-08-2020 en 19-08-2020 van 10.00 tot 17.00 uur
Steenwijk, Stationsplein 1 en park Ramswoerthe, culturele uitdagingen, op 12-09-2020 van 12.00 tot 00.00 uur en 13-09-2020 van 12.00 tot 18.00 uur
Vollenhove, park Oldruitenborgh, musical Razzia, op 02-09-2020, 03-09-2020, 04-09-2020 en 05-09-2020 van 20.00 tot 22.30 uur

De stukken liggen t/m 04-08-2020 er inzage (1).

Reageren?

T/m 04-08-2020 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Verleende ontheffing(en) geluid

Tuk, Bergsteinlaan 24, verjaardagsfeest, op 08-08-2020 van 20.00 uur tot 00.00 uur (07-07-2020)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).