Algemeen

Bekendmaking vaststelling Correctieve herziening beheersverordening Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 25 mei 2021 de Correctieve herziening beheersverordening Buitengebied vastgesteld. In deze beheersverordening is voor het buitengebied de juridische koppeling hersteld tussen de woonbestemming en het begrip ‘wonen’ naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Dit betekent dat binnen de huidige woonbestemming één huishouden is toegestaan zoals ook oorspronkelijk het geval was. Daarnaast vindt er een correctie plaats waarbij de minimale goot- en nokhoogte binnen de bestemming wonen wordt geschrapt om onnodige buitenplanse afwijkingsprocedures te voorkomen.  De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 202873, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 7 juli 2020. 
De beleidsregels liggen verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking vaststelling beheersverordening correctie wonen Veneweg 269 in Wanneperveen en Hoogeweg 21 in Kalenberg

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2021 de beheersverordening correctie wonen Veneweg 269 in Wanneperveen en Hoogeweg 21 in Kalenberg vastgesteld. In deze beheersverordening is voor het buitengebied een tweetal percelen voorzien van de bestemming wonen. De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 202890, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 7 juli 2020. 
De beleidsregels liggen verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Bekendmaking vaststelling beheersverordening Correctieve Herziening Kornputkwartier

De gemeenteraad heeft op 6 juni 2021 de beheersverordening Correctieve herziening Kornputkwartier vast gesteld. In deze beheersverordening is voor het gedeelte van het plangebied tussen de Johan Willem Frisolaan en de Steenakkers een nieuwe verbeelding opgesteld. Dit omdat de verbeelding zoals die in de huidige verordening zit niet overeenkomt met de kadastrale ondergrond. Met de vaststelling van deze beheersverordening is dit hersteld. In de regels hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2020, nr. 216381 , te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 7 juli 2020.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

De gemeenteraad heeft op 8-6-2021 de ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Steenwijkerland 2021’ vastgesteld. De verordening is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 218913, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. De verordening is op 16-7-2021 in werking getreden en werkt terug tot 1-1-2021. 
De verordening ligt verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

 

Vaststelling Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Burgemeester en wethouders hebben op 22-6-2021 de ‘Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Steenwijkerland 2021’ vastgesteld. Deze regels zijn bekendgemaakt in Gemeenteblad 2021, nr. 221258, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de beleidsregels. Deze regels zijn op 10-7-2021 in werking getreden en werken terug tot 1-7-2021. 
De beleidsregels liggen verder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.