Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Steenwijk-Tukseweg

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijk-Tukseweg ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 21 appartementen op het perceel aan de Tukseweg 1 te Steenwijk (voormalig Hotel de Gouden Engel.

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vollenhove - Trafostation Voorst
Het ontwerpbestemmingsplan Vollenhove - Trafostation Voorst ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het transformatorstation, deze wordt uitgebreid met een schakelgebouw en de huidige transformatoren worden vervangen worden vervangen.

In het digitale Gemeenteblad staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u op de stukken kunt reageren. Het Gemeenteblad vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Het zoeken gaat eenvoudig via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.