Algemeen

Bekendmaking uitschrijving BRP 

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
J.J. Kwakkenbos, 22-10-1986, per 14-06-2021 (voornemen) 
K. Dillema, 29-11-1978, per 14-06-2021 (voornemen)
J.W. Moes, 21-08-1968, per 14-06-2021 (voornemen) 
T/m 26-07-2021 kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. Informatie over adresonderzoek vindt u op de gemeentelijke website.
 

Rectificatie

Bekendmaking vaststelling beheersverordening Correctieve herziening beheersverordening Buitengebied

De gemeenteraad heeft op 25-5-2021 de beheersverordening Correctieve herziening beheersverordening Buitengebied vastgesteld. In deze beheersverordening is voor het buitengebied de juridische koppeling hersteld tussen de woonbestemming en het begrip ‘wonen’ naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Dit betekent dat binnen de huidige woonbestemming één huishouden is toegestaan zoals ook oorspronkelijk het geval was. Daarnaast vindt er een correctie plaats waarbij de minimale goot- en nokhoogte binnen de bestemming wonen wordt geschrapt om onnodige buitenplanse afwijkingsprocedures te voorkomen.  

De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 202873, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 7-7-2021.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Rectificatie

Bekendmaking vaststelling beheersverordening correctie wonen Veneweg 269 in Wanneperveen en Hoogeweg 21 in Kalenberg

De gemeenteraad heeft op 8-6-2021 de beheersverordening correctie wonen Veneweg 269 in Wanneperveen en Hoogeweg 21 in Kalenberg vastgesteld. In deze beheersverordening is voor het buitengebied een tweetal percelen voorzien van de bestemming wonen. 

De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 202890, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 7-7-2021.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.
 

Rectificatie

Bekendmaking vaststelling beheersverordening Correctieve Herziening Kornputkwartier

De gemeenteraad heeft op 6-6-2021 de beheersverordening Correctieve herziening Kornputkwartier vastgesteld. In deze beheersverordening is voor het gedeelte van het plangebied tussen de Johan Willem Frisolaan en de Steenakkers een nieuwe verbeelding opgesteld. Dit omdat de verbeelding zoals die in de huidige verordening zit niet overeenkomt met de kadastrale ondergrond. Met de vaststelling van deze beheersverordening is dit hersteld. In de regels hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. 

De regeling is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad 2021, nr. 216381, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl Daar staat ook de volledige tekst van de regeling. De regeling is in werking getreden op 7-7-2021.
De regeling ligt verder kosteloos ter inzage. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.